Punktem wyjściowym naszych działań było omówienie rozdziału z podręcznika na temat zdrowia. Następnie uczniowie zainscenizowali w klasie dialogi U lekarza, a potem, w  ramach powtórzenia materiału, wykonali ćwiczenia interaktywne. Przeprowadzono również dwie wideokonferencje. Kolejnym zadaniem było nagranie filmów instruktażowych na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Pracowaliśmy w grupach międzynarodowych metodą WebQuestu. Uczniowie prowadzili również blog. Przeprowadzili w szkole akcję Zbieramy zakrętki i wykonali wystawę pt. Pierwsza pomoc (róże z bibuły i breloczki do maseczek do resuscytacji).

Wyniki pracy nad projektem zaprezentowano w szkole 17.12.2014 r. na lekcji otwartej, podczas której dokonano wyboru najlepszych filmów instruktażowych. Lekcję uzupełniała wykonana przez młodzież wystawa, a gościem honorowym był lektor Instytutu Goethego, który przeprowadził animacje językowe.

Podczas pracy  nad  projektem użyto następujących  programów: Gimp, IrfanView, MonkeyJam (animowany film pt. Wyposażenie apteczki), Kizoa, Picturetrail, Issuu, Prezi, Adobe Photoshop Express, Animoto, Movie Maker, ToonDoo, Voki, Wix, dokumenty Google, Paint, LearningApps, Calameo, mapa Google, Kidblog, Padlet, Wordle, Issuu, YouTube, SpicyNodes i HotPotatoes (quiz w ramach ewaluacji).

16.01.2015 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała nam prestiżową Krajową Odznakę Jakości. Podejmowane przez nas działania w dziedzinie europejskiej współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych zostały uznane za szczególnie oryginalne i nowatorskie w skali krajowej.

Nasz projekt weźmie udział w konkursie ogólnopolskim. Rezultatem zaangażowania naszej szkoły w współpracę międzynarodową szkół jest praca nad projektem Erasmus+.

Elżbieta Dziedzicka