Konkurs był zorganizowany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn działający przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Fundację Borussia, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „OPEN DAYS 2014”.

Do konkursu zgłoszono 36 filmów przygotowanych przez uczniów z całego regionu Warmii i Mazur. Cztery z nich zostały nagrodzone.

Film „BabUNIA na tropie funduszy europejskich” przygotowany przez nasze uczennice zajął znakomite drugie miejsce! Autorkom filmu nagrody wręczyła pani Anna Wasilewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

GRATULUJEMY!

Jako opiekun projektu otrzymałam specjalne podziękowania od pana Jacka Protasa, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, za popularyzację wiedzy o Unii Europejskiej.