Na uroczystość przybyli znamienici goście – przedstawiciele władz miasta i władz oświatowych: pani Halina Ciunel, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna; pani Marlena Sierakowska, inspektor Wydziału Edukacji; pan Stanisław Tunkiewicz, prezes „Społem” PSS; pan Krzysztof Bukowski, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych.

Święto szkoły imienia Polaków spod Znaku Rodła uświetnili swoją obecnością patroni – m.in. pan Konrad Piskuła oraz państwo Anna i Roch Mackowiczowie. W spotkaniu uczestniczyli także wieloletni dyrektorzy ZSEH: pan Jan Kochanowicz i pan Krzysztof Iwulski oraz pani wicedyrektor Krystyna Subocz. Po odśpiewaniu hymnu Polski wszystkich zgromadzonych przywitała prowadząca pani Anna Synowczyk. Pani dyrektor Wiesława Topolnicka-Krępuła przypomniała obecnym historię corocznych spotkań, podczas których uczniowie klas pierwszych są przyjmowani w poczet społeczności szkolnej. 

Następnie odbyło się ślubowanie pierwszaków. Po uroczystym zaprzysiężeniu beanów pani dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom wyróżniającym się w pracy, a także uhonorowała najzdolniejszych i zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły uczniów klas starszych dyplomami oraz słodkim upominkiem.
 Wreszcie przyszedł czas na zabawę – rozpoczęły się otrzęsiny pierwszaków, które przygotowała klasa II TOR. Uczniowie mieli za zadanie przygotować hasło reklamujące profil swojej klasy, narysować portret wychowawcy oraz odpowiedzieć na pytania sprawdzające stopień znajomości szkoły, całości dopełniła konkurencja sportowa. Po dogrywce I miejsce zajęła klasa I TL, która w nagrodę poprowadzi otrzęsiny w następnym roku.

Uroczystość przygotowała i prowadziła Anna Synowczyk oraz przedstawicielka samorządu uczniowskiego Urszula Majewska.

Otrzęsiny – pani Małgorzata Welenc oraz uczniowie klasy II TOR: A. H., K. K. Ewa Perzan, Karolina Strzelec, N. D., Urszula Majewska, M. Ł., Renata Mikołajun, Kamil Szałkowski, Klaudia Włosowicz, K. J., K. Z., Klaudia Niewrzędowska, Marta Hładzio, Konrad Tymicki, Klaudia Oleksiak, Daria Borkowska oraz Paulina Kościńska.

Anna Synowczyk