8 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.

Naszą uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja Arcybiskup Senior dr Edmund Piszcz. Przybyli także: Wiceprezydent Miasta Olsztyna Jarosław Słoma, Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna Halina Ciunel, Przewodnicząca Rady Osiedla Podleśna Elżbieta Osenkowska, Maria Rafalska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, i Ewa Łukasiewicz-Gołębiowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej Jolanta Kłoczewska oraz przedstawiciele pracodawców.

Spotkanie opłatkowe uświetnili swoja obecnością patroni szkoły – Rodłacy. Wśród zaproszonych nie zabrakło również wieloletnich dyrektorów ZSEH: Jana Kochanowicza i Krzysztofa Iwulskiego, przybyła także wicedyrektor Krystyna Subocz. Gościliśmy również rodziców i emerytowanych nauczycieli.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez prowadzącą Annę Synowczyk głos zabrał Jego Ekscelencja Arcybiskup dr Edmund Piszcz.

Wzruszającym momentem było symboliczne przełamanie się opłatkiem Jego Ekscelencji, pani dyrektor Wiesławy Topolnickiej-Krępuły, przedstawiciela Rodłaków, nauczycieli i uczniów.

Swoje życzenia dla społeczności ZSEH przekazali również wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma i pani dyrektor ZSEH.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni obejrzeli przedstawienie Baśń gwiazdkowa autorstwa Marii Zientary-Malewskiej, przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Dla Dzieci Niesłyszących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie pod kierunkiem nauczycielek Anny Niskiej i Moniki Zielińskiej oraz uczniów ZSEH – Wiktorii Gawrońskiej i Aleksandra Prelewicza z kl. I TI „B” pod opieką Izabeli Radek-Beczak.

Uroczystość wzbogacił śpiew „anielskiego chóru” złożonego z nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Były to panie: Marzena Bobel, Edyta Chodań, Małgorzata Topolewska-Micek, Małgorzata Welenc, Anna Zmysłowska i przedstawiciele kl. I TL: Karolina Cicha, Agata Długołęcka, Zuzanna Komosińska, Magdalena Malicka i Natalia Siemiątkowska.

Nad całością uroczystości czuwał Piotr Knaf.

Anna Synowczyk