11 XII 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej (filia nr 18) na Dajtkach w Olsztynie otwarto wystawę poświęconą patronom oraz dziejom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie. Wystawa: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie. 70 lat historii. 30 lat pod patronatem Polaków spod Znaku Rodła. Dzieje szkoły w świetle kronik szkolnych to zbiór 12 tablic przedstawiających dokumenty i fotografie dotyczące dziejów szkoły oraz patrona.

 

Ekspozycja powstała w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych oraz Archiwum Państwowe w Olsztynie. Został on dofinansowany ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

W otwarciu wystawy brały udział wicedyrektor ZSEH Liliana Gerszberg oraz nauczycielka historii Katarzyna Podchul – koordynator przedsięwzięcia. Gośćmi specjalnymi byli państwo Anna i Roch Mackowiczowie – patroni szkoły spod Znaku Rodła oraz dr Karol Maciejko, pracownik archiwum.

Katarzyna Podchul             

 

Foto: Archiwum Państwowe w Olsztynie