18.11.2015 roku w ZSEH odbyło się uroczyste Seminarium Fryzjerskie „Fabryka Mistrzów” pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie – Grażyny Przasnyskiej. Na zaproszenie dyrekcji w spotkaniu wzięli udział mistrzowie fryzjerstwa światowej sławy: Aleksander Stankiewicz – trener kadry narodowej fryzjerów, Andrzej i Paweł Matraccy – mistrzowie świata, Artur Szczepański i Adam Przybysz – mistrzowie i instruktorzy fryzjerstwa, którzy są uczniami Aleksandra Stankiewicza i absolwentami naszej szkoły.

Wśród zaproszonych gości byli uczniowie gimnazjów wraz z doradcami zawodowymi i opiekunami. Przybyło 75 uczniów, wśród których rozlosowaliśmy nagrody – wizytę w salonach fryzjerskich naszych mistrzów.

Uczniowie wzięli udział w części wykładowej przygotowanej przez mistrzów zawodu oraz w uroczystym podpisaniu Porozumienia o Współpracy Partnerskiej między Szkołą a Mistrzami Fryzjerstwa.

Część praktyczna to warsztaty pod hasłem „Wykreuj swoją przyszłość”. Obejmowały one, między innymi, pracę z mikroskopem, przy pomocy którego można było poznać budowę i rodzaje włosa (osoby chętne mogły obejrzeć preparaty ze swoich włosów). Nasi uczniowie demonstrowali również proste uczesania, układania, plecionki i upięcia. Młodzi uczestnicy seminarium mieli możliwość spróbowania swoich sił we fryzjerstwie na główkach treningowych oraz dopasować fryzurę do kształtu twarzy i karnacji przy pomocy programów komputerowych. 

Tak urozmaicona forma warsztatów dała możliwość spojrzenia na zawód fryzjera pod innym kątem i w szerszej perspektywie.   

FOTO: Zdzisław Niewiadomski

Edyta Chodań             
Jolanta Piotrowicz