24 października odbyła się VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie Warmińsko-Mazurskim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezina. Wzięły w nim udział trzy uczennice technikum organizacji reklamy z naszej szkoły. Przedmiot wiedza o społeczeństwie nauczany jest w tych klasach na poziomie rozszerzonym.

Wiedza konkursowa zdecydowanie wykraczała poza podstawę programową. Uczennice uzyskały bardzo dobre wyniki: Paulina Kościńska z klasy III TOR 21/31 punktów, Julia Pieńczykowska z klasy II TOR 24/31 punktów i Barbara Jakubowska z klasy IV TOR 25/31 (5. miejsce w konkursie).

Wszystkie uczestniczki otrzymały nagrody książkowe. Gratulujemy sukcesu.

Katarzyna Podchul