1 września uczniowie i nauczyciele ZSEH, uroczystą akademią, zainaugurowali nowy rok szkolny.

Wicedyrektor Liliana Gerszberg, po przywitaniu zgromadzonych, odczytała list Prezydenta Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Wychowania.

Na zakończenie złożyła wszystkim życzenia dobrego i pełnego sukcesów roku szkolnego 2015/2016.