Udział w rejsie dał nam możliwość poznania bezpiecznego zachowania się na wodzie. Dzięki przeprowadzonym zajęciom, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, wzrosła nasza świadomość istniejących na wodzie zagrożeń ,nabyliśmy umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do pani Katarzyny Murawskiej specjalisty ds. ubezpieczeń Nord Partner Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Olsztynie za pełnienie roli „dobrego ducha” naszej inicjatywy i przyjazne łączenie interesów PZU Życie z realizacją marzeń uczniów naszej szkoły.

W imieniu uczestników rejsu Józef Kwaśniewicz