W środę 30 listopada br. w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach konkursu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Celem przedsięwzięcia było wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które utożsamiają się z koncepcją szkoły promującej postawy patriotyczne i pomagają ją zrozumieć. Chodzi tutaj m.in o tworzenie atmosfery wspólnoty sprzyjającej współdziałaniu społeczności szkolnej i lokalnej, odwoływanie się do kulturowego dziedzictwa, kultywowanie tradycji. Certyfikat dla naszej szkoły z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego odebrała Pani Dyrektor Małgorzata Pańczyk.

Katarzyna Podchul