W piątek 18 listopada 2022 r. ruszyła VII Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. To druga olimpiada o tematyce TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), w której licznie uczestniczy nasza młodzież kształcąca się na kierunku technik logistyk. W zawodach I stopnia wzięło udział 30 uczniów z klas II, III i IV.

Pytania były różnorodne, m.in. dotyczyły gospodarki magazynowej, zaopatrzenia i zapasów, aspektów prawnych pracy spedytora czy przewoźnika, ale również najnowszych danych statystycznych dotyczących największych armatorów kontenerowych czy liczby przeładowanych kontenerów w portach bałtyckich.

6 grudnia 2022 r. Przewodniczący Komitetu Głównego VII Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej ogłosił, że do zawodów II stopnia (półfinału) zostali zakwalifikowani nasi uczniowie:

Mateusz Dankowski, Alicja Banaszek, Kinga Renkel i Szymon Czodrowski. Zawody te odbędą się w marcu 2023 roku. Wtedy rozegra się walka o finał.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Elżbieta Stużyńska    

Foto Anna Białous